Opleiding Sociaal Werk

Wat is de opleiding Sociaal werk

De opleiding Sociaal Werk is erop gericht om van jou een professional te maken die kan werken met een of verschillende doelgroepen. Door te onderzoeken wie jij nu bent, kun jij je vervolgens specialiseren in verschillende doelgroepen, zoals: ouderen, jongeren, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, dak- en thuislozen, etc. Jij kan dankzij een professionele aanpak ervoor zorgen dat je een doelgroep een stap verder brengt in de maatschappij. Denk hierbij aan: verschillende activiteiten, gespreksvoering en coaching. Als je aan het eind van het tweede leerjaar kiest voor SCW, dan ben jij bezig met onderwerpen, zoals: straatcultuur, wijkonderzoek, activiteitenbegeleiding, etc. Als jij voor SMD kiest, specialiseer jij je in bemiddeling, voorlichting geven en het informeren en adviseren van verschillende doelgroepen.

In de praktijk

De opleiding Sociaal Werk duurt 3 jaar. Tijdens de opleiding vinden wij een goede relatie en afstemming tussen praktijk en de opleiding essentieel om studenten optimaal te kunnen bieden wat nodig is tot diplomering. Persoonlijk ontwikkeling en deskundigheid in de professie staan centraal.  Samen met de praktijk vormen we een inspirerend leerklimaat voor de student.

In het eerste jaar van de opleiding SW, Sociaal Werk gaan onze studenten na een periode van 7 weken voorbereiding op stage.
Eerste leerjaar: Draaien ongeveer 16 uur stage per week.
Tweede leerjaar: Draaien periode 1 en 2 16 uur per week, vanaf periode 3 en 4, 22 uur.
Derde leerjaar: Draaien het gehele leerjaar 28 uur per week.
De sociaal werker richt zich op de deelname van de burger aan de samenleving en zijn of haar functioneren in de maatschappij.

De kwaliteiten van een sociaal werker

 

 • Als sociaal werker werk je graag met verschillende mensen met verschillende

achtergronden.

 • Je respecteert de mensen met wie je werkt en kunt ze in hun waarde laten.
 • Je bent een ondernemende persoonlijkheid en denkt in oplossingen.
 • In jouw werk ga je uit van het talent van anderen.
 • Je weet mensen op zo’n manier te beïnvloeden, dat dit de kwaliteit van hun leven verbetert.
 • Je beschikt over een kritische kijk op de samenleving en maatschappelijke ontwikkelingen en jouw mogelijke rol daarin.

 

Doorstuderen na de opleiding Sociaal werk

Wanneer jij ervoor kiest om verder te studeren op het HBO zijn er verschillende mogelijkheden die aansluiten. Denk hierbij aan de opleiding Social works met de volgende uitstroommogelijkheden Culturele Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
Of je kiest voor de opvoedkunidge opleiding zoals de opleiding pedagogiek of toegepaste psychologie. Daarnaast is het mogelijk om voor de klas te gaan staan door de opleiding PABO of docent maatschapijleer of omgangskunde.
Bovenstaand staan een aantal voorbeelden echter zijn er meerde opleiding die aansluiten.

Het werkveld van de Sociaal werker

 • de maatschappelijke opvang, als welzijnswerker
 • Cultureel centrum
 • Scholen met specifieke vragen in ondersteuning van activiteit en begeleiding bij  groepen en individu.
 • Educatief medewerker
 • Jongerenwerker of opbouwwerker
 • Buitenschoolse opvang
 • Wijkcentrum
 • Zorgboerderij
 • Activiteitencentra
 • Gemeente
 • Vluchtelingenwerk